Wandelroutenetwerk Provincie Utrecht flink uitgebreid

Via ons contactpersoon bij de Gemeente Utrecht zijn wij geattendeerd op het feit dat het wandelroutenetwerk in de Provincie Utrecht flink is uitgebreid. Er zijn dus nog meer wandelnetwerken die kunnen worden ontdekt in deze prachtige regio. Onderstaand vindt u het onderstaande bericht. Informatie over wandelkaarten van het gebied zijn online te vinden.

Wandelnetwerk Provincie Utrecht flink uitgebreid

De provincie Utrecht is 500 kilometer bewegwijzerde wandelroutenetwerk rijker. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw en bestuurders van betrokken recreatieschappen en gemeenten openden vandaag (dinsdag 6 juni) officieel het wandelroutenetwerk, dat door Recreatie Midden-Nederland is gerealiseerd.

De gedeputeerde zette symbolisch de eerste stap in het netwerk, door haar voetafdruk op de wandelkaart te zetten. Bestuurders onthulden tegelijkertijd een knooppuntpaal. De oplevering en opening van het wandelroutenetwerk vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in Slot Zuylen in Oud-Zuilen.

1.100 Kilometer wandelroutenetwerk in de regio

Met de oplevering van deze 500 kilometer aan wandelroutes in het Groene Hart Utrecht-Midden (Vechtstreek, Noorderpark, gemeenten Utrecht en Vianen), is een regio-dekkend wandelroutenetwerk van in totaal 1.100 kilometer in Provincie Utrecht tot stand gekomen. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzende provincies.

Het wandelroutenetwerk bestaat uit een knooppuntensysteem. De knooppunten zijn met palen en markeringsschildjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Het netwerk is ook te raadplegen via een digitale routeplanner, een app voor iPhone en Android en gedrukte kaarten, die verkrijgbaar zijn bij de lokale VVV’s en de webshop van Recreatie Midden-Nederland.

Wandelen in Utrecht nog ondergewaardeerd

Het Utrechtse wandelroutenetwerk is het resultaat van de samenwerking tussen provincie, recreatieschappen, gemeenten en terreinbeheerders en helpt de provincie Utrecht aantrekkelijker te maken voor recreanten. Uit de Nationale Wandelmonitor van Wandelnet (2010) kwam naar voren, dat recreanten de wandelmogelijkheden in provincie Utrecht nog onvoldoende waardeerden. De omgeving kreeg wel een voldoende, maar het landschap werd als ‘rommelig’ ervaren door de diversiteit in bewegwijzerde wandelroutes. Ook vond men de wandelroutes onderling onsamenhangend en de bewegwijzering onvolledig of slecht onderhouden en de regio als wandelgebied onvoldoende gepromoot.

Daarom zijn de samenwerkende partijen in 2013 begonnen met de aanleg van het eerste wandelroutenetwerk in Provincie Utrecht: Groene Hart Utrecht-West. Hierbij zijn ook Wandelnet, Landschap Erfgoed Utrecht en vele vrijwilligers betrokken. Doel is uitbreiding van het wandelroutenetwerk naar de rest van de provincie. Dat doel is, met de oplevering en opening van wandelroutenetwerk Groene Hart Utrecht-Midden, weer een flink stuk dichterbij gekomen.

Bron: www.utrecht-west.com

Zie ook: https://recreatiemiddennederland.nl/routes/wandelen/

U kunt geen reactie achterlaten